Cooljade Snowboll

SE53880/2016

 

Snö är vår äldsta Chihuahuatik och mamma till både Bella och Stina. 

Hon är en väldigt lugn och trevlig individ, fast med mycket egen vilja, hon är kennelns The Queen.